Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 2 ตุลาคม 2557  

at-3

at-12
.
JOB15

 

     

      LOGO1
     
     
     
     
       

      aaa   
      

       kpi-1

       12345

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน
แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการประชุม The 1ST Meeting of the ASEAN Juvenile Justice Organizing Committee 2014

  • รองสหการณ์ เข้าศึกษาดูกระบวนการชุมชนบำบัด (TherapeuticCommunity) หรือ TC ศูนย์ฝึกฯ อยุธยา

  • รองอธิบดีกรมพินิจฯ ร่วมสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการส่งเสริมธรรมภิบาล ด้านความโปร่งใส”

  • “โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานและการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” แก่ผู้บริหารและบุคลากรในส่วนกลางของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ดูทั้งหมด

พิธีมอบเกียรติบัตรกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖

สถานพินิจฯสงขลา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้

สถานพินิจฯสงขลา

SPORT DAY กับ...โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖

สถานพินิจฯสงขลา

SPORT DAY กับ...โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๗

สถานพินิจฯสงขลา

SPORT DAY กับ...โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖

สถานพินิจฯสงขลา

โครงการ "ปฐมนิเทศเด็กและเยาวชน กรณีประกันตัว"

สถานพินิจฯสงขลา

SPORT DAY กับ...โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๕

สถานพินิจฯสงขลา

ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยม

สถานพินิจฯสงขลา

ชาวสถานพินิจฯพิษณุโลก ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

สถานพินิจฯพิษณุโลก

ร่วม รณรงค์ป้องกัน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ข้าราชการไทย หัวใจสีขาว สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

เยี่ยมน้อง มองหลาน ประสานความเข้าใจ สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

ร่วมงานเลี้ยง “แสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557”

ศูนย์ฝึกฯอยุธยา

วิทยาลัยชุมชนนราธวาสเยี่ยมชมกิจกรรมภายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส

สถานพินิจฯนราธิวาส

สถานพินิจ ฯ นราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนในการกระทำความผิด

สถานพินิจฯนราธิวาส

คณะรองอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชน

ศูนย์ฝึกฯบ้านอุเบกขา

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐