Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  

 at-12
.                     JOB15 

LOGO-1

aaa
kpi-1
12345

Meeting-33

ginfo-logo

 

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน
แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • กรมพินิจฯ รวมพลผู้บริหาร “ ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาด้านระบบงานศูนย์ฝึกฯ ”

  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน “เทคนิคการทำงานเป็นทีม”

  • โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

  • โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการทำงานที่เป็นเลิศ รุ่นที่ ๑

ดูทั้งหมด

โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ผ่านการเล่นและกีฬา

ศูนย์ฝึกฯบ้านปรานี

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558

ศูนย์ฝึกฯบ้านปรานี

โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด ปี 2558 ณ สถานพินิจฯจังหวัดเชียงราย

สถานพินิจฯเชียงราย

โครงการจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน

สถานพินิจฯอุทัยธานี

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรฯ

สถานพินิจฯพิจิตร

ประชุมคณะทำงานคณะกรรมการสงเคราะห์

สถานพินิจฯพิจิตร

หนึ่งสถานพินิจ ฯ หนึ่งสถานศึกษาและเครือข่ายชุมชน

สถานพินิจฯอุทัยธานี

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดอุทัยธานี

สถานพินิจฯอุทัยธานี

สถานพินิจฯตรัง

สถานพินิจฯตรัง

สถานพินิจฯตรัง

สถานพินิจฯตรัง

ออกหน่วยบริการตัดผมฟรี

สถานพินิจฯชลบุรี

สถานพินิจ ฯ จ.ยะลา

สถานพินิจฯยะลา

สถานพินิจฯตรัง

สถานพินิจฯตรัง

หนึ่งสถานพินิจ หนึ่งสถานศึกษา

สถานพินิจฯนครราชสีมา

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (SS.B.T.C.) รุ่นที่ 5/2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

สถานพินิจฯเชียงใหม่

โครงการที่ทำงานสะอาด บริการประทับใจ

สถานพินิจฯน่าน

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

สถานพินิจฯร้อยเอ็ด

ร่วมใจไกล่เกลี่ย

สถานพินิจฯเพชรบูรณ์

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

สถานพินิจฯกำแพงเพชร

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูด้านยาเสพติด รุ่นที่ 2 ปี 2558

สถานพินิจฯเชียงราย

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูด้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 ปี 2558

สถานพินิจฯเชียงราย

ถือศิลอดเดือนรอมฎอน๒

สถานพินิจฯสตูล

โครงการ Sport day

ศูนย์ฝึกฯบ้านปรานี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย เข้าจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯจังหวัดเชียงราย

สถานพินิจฯเชียงราย

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยาเสพติดโลก ประจำปี 2558

สถานพินิจฯเพชรบูรณ์

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายกีฬาสถานพินิจสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2558

สถานพินิจฯกำแพงเพชร

กิจกรรมเชิงรุกในการป้องปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดและกฏหมายในสถานศึกษา

สถานพินิจฯนครราชสีมา

โครงการการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดฟาง  โดย  สพ.ลป

สถานพินิจฯลำปาง

สถานพินิจฯจ.ยะลา

สถานพินิจฯยะลา

จัดโครงการสถานพินิจ ฯ แบ่งปันความรู้สู่สถานศึกษา เพื่อป้องกันปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ครั้งที่๒

สถานพินิจฯพิษณุโลก

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐