Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 24 เมษายน 2557  

at-3

at-12
intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน

 

Web Counter

 

แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานของกองคลัง

  • มอบนโยบายในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรต้นแบบด้านการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

  • รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดงานและร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในกิจกรรม “โครงการวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย สร้างสายใยในครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๗”

  • พิธีลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาระบบการบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม กับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)

ดูทั้งหมด

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

สถานพินิจฯระนอง

แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เขากระโดงเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๗ สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เขากระโดงเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๗ สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

รับมอบ ผลไม้และอาหาร ให้เด็กและเยาวชน  สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

จังหวัดเคลื่อนที่

สถานพินิจฯระนอง

กิจกรรมม๋วนใจ ปี๋ใหม่เมือง

สถานพินิจฯแพร่

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

สถานพินิจฯสงขลา

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

สถานพินิจฯสงขลา

ร่วมประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗

สถานพินิจฯกำแพงเพชร

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

สถานพินิจฯสงขลา

โครงการค่ายพุทธธรรมบำบัดฯครั้งที่๑/๒๕๕๗

สถานพินิจฯอยุธยา

ท่านฐานิส ศรียะพันธ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าเยี่ยมชม

สถานพินิจฯน่าน

โกลหนู สงกรานต์ พินิจคัพ โดยบ้านเมตตาจังหวัดนครพนม

สถานพินิจฯนครพนม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบจังหวัดสุรินทร์  จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในงาน132 ปี วันศาลยุติธรรม  สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

สถานพินิจฯอำนาจเจริญ

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย แบบสำรวจ คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐