แจ้งให้ทราบ ด้วยทางศูนย์เทคโนฯ กระทรวงยุติธรรม จะทำการปิดระบบไฟฟ้าในห้อง Data Center เพื่อทดสอบระบบไฟฟ้า
ตั้งแต่วันที่
25 เมษายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ทางศูนย์เทคโนฯ กรมพินิจฯ ต้องปิดระบบ Website ,และ ระบบสารสนเทศทั้งหมด
ตั้งแต่วันที่
24 เมษายน 2558 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป จนถึงเย็นวันที่ 25 เม.ย.58