Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557  

102

 

     

      LOGO1
     
     
     
     
       

      aaa   
      

       kpi-1

       12345

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน
แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • บุคลากรสังกัดกรมพินิจฯเข้ารับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

  • รองอธิบดีกรมพินิจฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทภารกิจและงานเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” โดยมี นักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เข้ารับฟังการบรรยาย

  • กรมพินิจฯ ผลักดันอีก ๑๗ หน่วย ให้ผ่าน HA ยาเสพติด ปี ๕๘

  • การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2 โดยผลสำรวจพบว่าคนกรมพินิจฯไม่ Happy Money

ดูทั้งหมด

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถานพินิจฯ (ชั้นปีที่ 2) จำนวน  20 คน (เยี่ยมชมและศึกษาปัญหาเด็กและเยาวชน)

สถานพินิจฯนราธิวาส

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ร.ร.บ้านนูโร๊ะ หมู่ที่ 1 บ้านนูโร๊ะ ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส

สถานพินิจฯนราธิวาส

ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี นำเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส

สถานพินิจฯนราธิวาส

เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเยาวชนและครอบครัวอบอุ่น

สถานพินิจฯปทุมธานี

ตรวจค้นสิ่งของต้องห้าม

สถานพินิจฯปทุมธานี

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ศูนย์ฝึกฯเชียงใหม่

ชมรมกอล์ฟ ปตท.สผ.ส่งมอบการบริจาคเงินสร้างอาคาร

ศูนย์ฝึกฯเชียงใหม่

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

สถานพินิจฯตราด

โครงการบำบัดจิตใจด้วยดนตรีไทยพื้นบ้าน "กลองยาว"

ศูนย์ฝึกฯบ้านบึง

ตรวจราชการ

สถานพินิจฯชุมพร

สถานพินิจฯจ.พิจิตร พบประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗

สถานพินิจฯพิจิตร

หน่วยทันตแพทย์เคลื่อนที่และวิทยากร  โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลวัดพระญาติการาม ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากและฟันเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ฝึกฯอยุธยา

การแข่งขีนกีฬาภาคีเครือข่าย TO BE NUMBER ONE

สถานพินิจฯร้อยเอ็ด

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๗

สถานพินิจฯนครราชสีมา

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนพิจารณาคดีฯ และปฐมนิเทศเด็ก เยาวชนและครอบครัว

สถานพินิจฯแพร่

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐