Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 20 เมษายน 2557  

at-3
                       new-gif

at-12
intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน

 

Web Counter

 

แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดงานและร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในกิจกรรม “โครงการวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย สร้างสายใยในครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๗”

  • พิธีลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาระบบการบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม กับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)

  • รดน้ำดำหัววันสงกรานต์ ศูนย์ผึกและอบรมฯ เขต ๑๑

  • รดน้ำขอพร เทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗

ดูทั้งหมด

โกลหนู สงกรานต์ พินิจคัพ โดยบ้านเมตตาจังหวัดนครพนม

สถานพินิจฯนครพนม

โครงการสงกรานต์ ประเพณีไทย สายใยในครอบครัว

สถานพินิจฯพิษณุโลก

รดน้ำขอพรประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดนครนายก

สถานพินิจฯนครนายก

วันมหาสงกรานต์และวันครอบครัว

สถานพินิจฯนครนายก

สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗

สถานพินิจฯนนทบุรี

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

สถานพินิจฯนครนายก

แสดงความยินดี

สถานพินิจฯฉะเชิงเทรา

พิธีมอบบ้าน สร้างกุศลฯ

ศูนย์ฝึกฯขอนแก่น

โครงการวันสงกรานต์และวันครอบครัว 2557

ศูนย์ฝึกฯนครราชสีมา

สงกรานต์ สามัคคี ร่วมใจทำดี วันปีใหม่ไทย!!

สถานพินิจฯสิงห์บุรี

ผู้อำนวยการฯ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ  ร่วมรำบูชาหลวงพ่อพระใส ณ วัดโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

สถานพินิจฯหนองคาย

ในโอกาสวันสงกรานต์ ปี พ.ศ.2557 คณะเจ้าหน้าที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย ร่วมกันสรงน้ำพระ องค์หลวงพ่อพระใส และรดน้ำขอพรท่านผู้อำนวยการฯ

สถานพินิจฯหนองคาย

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดหนองคายพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดหนองคายและคณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2557

สถานพินิจฯหนองคาย

ผู้อำนวยการพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมการจัดงานฉลองวันครบรอบ20 ปี สะพานมิตรภาพไทยลาว

สถานพินิจฯหนองคาย

โครงการวันครอบครัวและวันสงกรานต์

ศูนย์ฝึกฯสุราษฎร์

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย แบบสำรวจ คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐