เมษายน 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(14)       01 02 03 04
(15) 05 06 07 08 09 10 11
(16) 12 13 14 15 16 17 18
(17) 19 20 21 22 23 24 25
(18) 26 27 28 29 30    
มิถุนายน 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(23)   01 02 03 04 05 06
(24) 07 08 09 10 11 12 13
(25) 14 15 16 17 18 19 20
(26) 21 22 23 24 25 26 27
(27) 28 29 30        

พฤษภาคม 2020

อธิบดี กรมพินิจฯ
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          01
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:30» ประชุมคณะอำนวยการและคณะทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน กพน.
02
03 (แสดงแบบสัปดาห์ 19)
04
ดูข้อมูลที่ใส่เข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล
05
06
07
08
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า10:00» กบค หารือเรื่องเทคนิค
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:00» กพร ขอหารือเรื่องตัวชี้วัด
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า14:00» ตรวจผลงานนักวิชาการเงินและบัญชี
09
10 (แสดงแบบสัปดาห์ 20)
11
12
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:30» ดูสถานที่อาคารใหม่
13
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า10:00» ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม
14
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:30» มอบ face shield โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:30» ประชุม อกพ กรมพินิจ
15
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:00» ประชุมหารือเรื่อง ศฝ สมุทรปราการ
16
17 (แสดงแบบสัปดาห์ 21)
18
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:00» มอบนโยบาย
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า10:00» ประชุมติดตามความคืบหน้า ศฝ พังงา
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า15:30» คุณโยธินนำเรียนข้อมูลการประชุมงบบูรฯ วันที่ 22 พค
19
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:00» หารือโครงการกับท่านจิรภา (ผช ปยธ)
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า10:00» ประธานประชุมแนวทางทักษะด้านกีฬา(รอหนังสือ)
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า11:00» ศฝ บ้านบึง ขอหารือเรื่อง ศฝ กีฬา
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:00» บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล
20
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า10:00» ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่19/2563
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:30» ประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า15:00» ประธานคณะกรรมการสรรหา
21
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า10:00» ประชุมการจ้างงานคนพิการ(รอหนังสือ)
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า14:00» สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเปิด ศ.ฝ.สมุทรปราการ
22
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:00» ร่วมสรุปแผนงานบูรณาการ
23
24 (แสดงแบบสัปดาห์ 22)
25
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:30» ประธานกานประชุมกำหนดวันประกาศการใช้งาน
26
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:00» พบคุณสุวิชา นนทสุวรรณ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า14:00» ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม
27
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า10:30» ประชุมเร่งรัดติดตาม
28
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:00» ร่วมแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(วิจัย,กพส)
29
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า10:00» กบค นำอาจารย์มาหารือเรื่อง
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:00» ประชุมการจัดระบบงา
30
31 (แสดงแบบสัปดาห์ 23)
           


[พิมพ์หน้านี้]