พฤษภาคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(18)           01 02
(19) 03 04 05 06 07 08 09
(20) 10 11 12 13 14 15 16
(21) 17 18 19 20 21 22 23
(22) 24 25 26 27 28 29 30
(23) 31            
กรกฎาคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(27)       01 02 03 04
(28) 05 06 07 08 09 10 11
(29) 12 13 14 15 16 17 18
(30) 19 20 21 22 23 24 25
(31) 26 27 28 29 30 31  

มิถุนายน 2020

อธิบดี กรมพินิจฯ
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  01
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:00» ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า12:30» ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:00» ผอ ธนาวุฒิ (ชัยภูมิ) ขอหารือ
02
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:30» ประชุมคณะกรรมการพิจารณาย้ายข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการ
03
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า8:00» ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
04
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:30» ประธานการประชุมเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ ครั้งที่5
05
06
07 (แสดงแบบสัปดาห์ 24)
08
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า10:00» หารือเรื่องหลบหนี/ผิดซ้ำ
09
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:30» ตัวแทน ศฝ สมุทรปราการ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:00» หารือ หลบหนี/กระทำผิดซ้ำ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า15:30» พบ ปยธ เรื่องผิดซ้ำ ลาเยี่ยมบ้าน
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า16:30» คุณธนพัฒน์ขอหารือเรื่อง แฟ้มเอกสารกำกับการปกครองตามข้อสั่งการ สพ
10
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า10:00» ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม(รอหนังสือ)
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:30» นัดหารือคณะทำงานด้านการปฏิรูปการศึกษา
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า17:00» อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่องการบำบัดฟื้นฟู
11
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า10:00» ธนาคารกรุงไทย เข้าพบ ท่าน อธ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:30» ประชุมคกกแนวทางการศึกษาต่อ
12
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:30» ประธานการประชุมเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ ครั้งที่5
13
14 (แสดงแบบสัปดาห์ 25)
15
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:00» ประชุมสรุปผลการตรวจราช
16
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:00» ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดกระบวนงาน
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:00» ประชุมคณะทำงานปฏิรูปการศึกษา
17
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:30» ประชุมคกกจัดทำกรอบสั่งสมประสบการณ์
18
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า10:00» อ.บดินทร์ จะขอหารือ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:00» ร่วมอบรมการใช้ระบบประเมินผล
19
20
21 (แสดงแบบสัปดาห์ 26)
22
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า14:00» วิทยากรหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 27
23
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า10:00» หารือกับ ผชช สุภาภรณ์และคุณศิริพงษ์
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า15:00» หารือการดึงข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
24
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า7:30» ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า10:00» ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม
25
26
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:30» ประชุมประเมินผลงานตำแหน่งนักจิตวิทยาฯ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า10:00» ท่านอธิบดี นัดประชุม
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า14:30» ประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน TO BE NUMBER ONE
27
28 (แสดงแบบสัปดาห์ 27)
29
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า12:00» คุณปิยมิตร (ก้อย) สถาบันนิติฯเข้าพบ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า14:00» ตรวจผลงานนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า14:30» ประชุมเตรียมความพร้อมแถลงงบประมาณ
30
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า9:30» ประชุมคกกคัดเลือกบุคคลประเมินผลงานระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า13:30» ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ดูข้อมูลที่ใส่เข้า15:00» ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำ
       


[พิมพ์หน้านี้]