ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่1/2563

คำอธิบาย: ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวง 1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

จัดโดย คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ กรมกิจการเด็กและเยาวน (พม0304/ว7494)
อธ รับเชิญ จัดเจ้าหน้าที่ 1 คน


22/07/63 โทรแจ้งเลื่อนจากเดิม 24/07/63 เป็นวันที่ 10/08/63

วัน: จันทร์, สิงหาคม 31, 2020
เวลา: 13:30-16:30
ระยะเวลา: 180 นาที
ระดับความสำคัญ: กลาง
ใช้งาน: สาธารณะ
สร้างโดย: อธิบดี กรมพินิจฯ
ปรับปรุง: วันศุกร์, สิงหาคม 7, 2020 10:57

พิมพ์หน้านี้