ประธานพิธีเปิดโครงการ

คำอธิบาย: พัฒนาการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูและการสังเคราะห์ความรู้เชิงทฤษฎีกับประสบการในการปฏิบัตงานเพื่อประเมินการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน

ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 5 วิทยาลัยกิจการยุติธรรม
วัน: จันทร์, สิงหาคม 3, 2020
เวลา: 8:00-8:30
ระยะเวลา: 30 นาที
ระดับความสำคัญ: กลาง
ใช้งาน: สาธารณะ
สร้างโดย: อธิบดี กรมพินิจฯ
ปรับปรุง: วันศุกร์, กรกฎาคม 31, 2020 13:26

พิมพ์หน้านี้