ประชุมหารืองานของสถานพินิจฯจังหวัดลำพูน

คำอธิบาย: ประชุมหารือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ.2553 ของสถานพินิจฯ จังหวัดลำพูน
วัน: วันพฤหัสบดี, มกราคม 3, 2013
เวลา: 13:00-16:00
ระยะเวลา: 180 นาที
ระดับความสำคัญ: กลาง
ใช้งาน: สาธารณะ
สร้างโดย: กลุ่มงานช่วยฯ กรมพินิจฯ
ปรับปรุง: วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 27, 2012 13:08

พิมพ์หน้านี้