ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการ

คำอธิบาย: การปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็กและเยาวชน ที่มีปัญหาด้านจิตเวทและไร้ที่พึ่งพิง
ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ

จัดโดย JDI (ยธ06100/182)
วัน: จันทร์, มิถุนายน 1, 2020
เวลา: 9:00-10:00
ระยะเวลา: 60 นาที
ระดับความสำคัญ: กลาง
ใช้งาน: สาธารณะ
สร้างโดย: อธิบดี กรมพินิจฯ
ปรับปรุง: วันศุกร์, พฤษภาคม 29, 2020 10:18

พิมพ์หน้านี้