ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

คำอธิบาย: และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ

ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2

การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว (ประดับเข็มที่ระลึก ม.ว.ก. พระราชทานในโอกาสเฉลิพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 ก.ค. 55 และประดับเข็มตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562)

12.30 น. ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการพร้อมกัน ณ บริเวณห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2
13.30 น. รมว.ยธ. ประธานในพิธีฯมาถึงบริเวณพิธี
วัน: จันทร์, มิถุนายน 1, 2020
เวลา: 12:30-14:30
ระยะเวลา: 120 นาที
ระดับความสำคัญ: กลาง
ใช้งาน: สาธารณะ
สร้างโดย: อธิบดี กรมพินิจฯ
ปรับปรุง: จันทร์, มิถุนายน 1, 2020 9:05

พิมพ์หน้านี้