ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

คำอธิบาย: พระบรมมหาราชวัง
ถนน หน้าพระลาน แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

จัดโดย กระทรวงยุติธรรม (ยธ02001/ว3409)
เดินทางไปกับรถยนต์กระทรวง โดยรถออก เวลา 8.00 น.
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว
วัน: วันพุธ, มิถุนายน 3, 2020
เวลา: 8:00-11:00
ระยะเวลา: 180 นาที
ระดับความสำคัญ: กลาง
ใช้งาน: สาธารณะ
สร้างโดย: อธิบดี กรมพินิจฯ
ปรับปรุง: จันทร์, มิถุนายน 1, 2020 9:07

พิมพ์หน้านี้