ประชุมคกกจัดทำกรอบสั่งสมประสบการณ์

คำอธิบาย: ประชุมคกกจัดทำกรอบสั่งสมประสบการณ์ของกลุ่มกำลังคนคุณภาพ ครั้งที่ 2/2563
ณ ห้องประชุมพินิจ 5 (กพย)
วัน: วันพุธ, มิถุนายน 17, 2020
เวลา: 9:30-12:00
ระยะเวลา: 150 นาที
ระดับความสำคัญ: กลาง
ใช้งาน: สาธารณะ
สร้างโดย: อธิบดี กรมพินิจฯ
ปรับปรุง: จันทร์, มิถุนายน 15, 2020 12:09

พิมพ์หน้านี้