พิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564

คำอธิบาย: พิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 วาระที่1
1 – 3 กรกฎาคม 2020
วัน: วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 2, 2020
ระดับความสำคัญ: กลาง
ใช้งาน: สาธารณะ
สร้างโดย: อธิบดี กรมพินิจฯ
ปรับปรุง: วันอังคาร, มิถุนายน 30, 2020 13:38