กรกฎาคม 19, 2020    -    กรกฎาคม 25, 2020
(แสดงแบบสัปดาห์ 30)
อธิบดี กรมพินิจฯ

  อา.
กรกฎาคม 19
จ.
กรกฎาคม 20
อ.
กรกฎาคม 21
พ.
กรกฎาคม 22
พฤ.
กรกฎาคม 23
ศ.
กรกฎาคม 24
ส.
กรกฎาคม 25
7:00           7:30» ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
8:00            
9:00   9:30» ร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณ
    9:30» ประชุมพิจารณาตรวจและประเมินผลงานนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ
 
10:00       10:00» พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
 
11:00            
12:00            
13:00     13:00» ประธานพิธีเปิดหอจดหมายเหตุสิรินธร
13:00» หารือกับ กบค เรื่องการหมุนเวียนบุคลากร
   
14:00          
15:00          
16:00            
17:00              


[พิมพ์หน้านี้]