พฤษภาคม 17, 2020    -    พฤษภาคม 23, 2020
(แสดงแบบสัปดาห์ 21)
อธิบดี กรมพินิจฯ

  อา.
พฤษภาคม 17
จ.
พฤษภาคม 18
อ.
พฤษภาคม 19
พ.
พฤษภาคม 20
พฤ.
พฤษภาคม 21
ศ.
พฤษภาคม 22
ส.
พฤษภาคม 23
8:00              
9:00   9:00» มอบนโยบาย
9:00» หารือโครงการกับท่านจิรภา (ผช ปยธ)
       
10:00   10:00» ประชุมติดตามความคืบหน้า ศฝ พังงา
10:00» ประธานประชุมแนวทางทักษะด้านกีฬา(รอหนังสือ)
10:00» ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่19/2563
10:00» ประชุมการจ้างงานคนพิการ(รอหนังสือ)
   
11:00   11:00» ศฝ บ้านบึง ขอหารือเรื่อง ศฝ กีฬา
   
12:00              
13:00     13:00» บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล
13:30» ประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน
  13:00» ร่วมสรุปแผนงานบูรณาการ
 
14:00     14:00» สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเปิด ศ.ฝ.สมุทรปราการ
 
15:00   15:30» คุณโยธินนำเรียนข้อมูลการประชุมงบบูรฯ วันที่ 22 พค
15:00» ประธานคณะกรรมการสรรหา
   
16:00        
17:00              


[พิมพ์หน้านี้]