มิถุนายน 14, 2020    -    มิถุนายน 20, 2020
(แสดงแบบสัปดาห์ 25)
อธิบดี กรมพินิจฯ

  อา.
มิถุนายน 14
จ.
มิถุนายน 15
อ.
มิถุนายน 16
พ.
มิถุนายน 17
พฤ.
มิถุนายน 18
ศ.
มิถุนายน 19
ส.
มิถุนายน 20
8:00              
9:00   9:00» ประชุมสรุปผลการตรวจราช
9:00» ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดกระบวนงาน
9:30» ประชุมคกกจัดทำกรอบสั่งสมประสบการณ์
     
10:00   10:00» อ.บดินทร์ จะขอหารือ
   
11:00        
12:00            
13:00   13:00» ประชุมคณะทำงานปฏิรูปการศึกษา
  13:00» ร่วมอบรมการใช้ระบบประเมินผล
   
14:00        
15:00        
16:00          
17:00              


[พิมพ์หน้านี้]