สิงหาคม 9, 2020    -    สิงหาคม 15, 2020
(แสดงแบบสัปดาห์ 33)
อธิบดี กรมพินิจฯ

  อา.
สิงหาคม 9
จ.
สิงหาคม 10
อ.
สิงหาคม 11
พ.
สิงหาคม 12
พฤ.
สิงหาคม 13
ศ.
สิงหาคม 14
ส.
สิงหาคม 15
      ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการ
    ร่วมประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการ ฝึกอบรม
ประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการ
 
8:00              
9:00   9:00» ประชุมจัดทำคำจำกัดความ
9:30» ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
    9:00» ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ
   
10:00          
11:00          
12:00            
13:00            
14:00            
15:00            
16:00              
17:00              


[พิมพ์หน้านี้]