Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 4 มีนาคม 2558  

 at-12
.                     JOB15 

 

 LOGO-1
     
     
     
       

      aaa   
      

       kpi-1

       12345
     
     

 

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน
แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้ติดตาม ได้เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจเยาวชนและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี

  • โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

  • ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการฝึกอบรมเด็กหรือเยาวชนให้สอดคล้องกับผลการจำแนก

  • โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

ดูทั้งหมด

โครงการ “ส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียนในสถานศึกษาเพื่อป้องกันการกระทำผิดฯ”

สถานพินิจฯนครนายก

ประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ

สถานพินิจฯนครนายก

กิจกรรม Big Cleaning Day

สถานพินิจฯนครนายก

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนก่อนการพิจารณาคดี ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558

สถานพินิจฯนครนายก

โครงการ "ส่งเสริมความแข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียนในสถานศึกษาเพื่อป้องกันการกระทำผิดฯ"

สถานพินิจฯนครนายก

สถานพินิจฯตรัง จัดโครงการวันมาฆบูชา

สถานพินิจฯตรัง

โครงการวันมาฆบูชา ๕๘

ศูนย์ฝึกฯราชบุรี

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่มิตรอาเซียน

สถานพินิจฯนครนายก

ประชุมประจำเดือนธ.ค.57-ม.ค.58

สถานพินิจฯนครนายก

กิจกรรมมาฆบูชา ของ ศฝ.สิรินธร

ศูนย์ฝึกฯสิรินธร

ประชุึมพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง

สถานพินิจฯชลบุรี

โครงการ วันมาฆบูชา ทำบุญใกล้บ้านสืบสานประเพณี สร้างสัมพันธ์ที่ดี กลับวัดใกล้เคียง ประจำปี 2558

สถานพินิจฯพิษณุโลก

ศฝ.สิริธร เดินสายทั่วไทย

ศูนย์ฝึกฯสิรินธร

1 โรงเรียน 1 สถานพินิจ

สถานพินิจฯชัยภูมิ

ผู้ตรวจราชการท่านอำภา ศรีมรกตเข้าตรวจเยี่ยม ศฝ.สิรินธร

ศูนย์ฝึกฯสิรินธร

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐