Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 31 สิงหาคม 2557  

at-3

at-12

 

     
     
     
     
     
       

      aaa   
      

       kpi-1

       12345
               

 

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน
แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • “ตอบแทนสังคมไทย ด้วยหัวใจและสองมือ”

  • ศึกษาดูงานกระบวนการยุติธรรมในคดีครอบครัวและคดีเด็กและเยาวชน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  • The 1st Asean Juvenile Justice Organizing Committee 2014

  • ระดมสมองเพื่อประสานการคุ้มครองสวัสดิภาพ เด็กและเยาวชน ลุ่มแม่น้ำโขง

ดูทั้งหมด

ประชุม คณะกรรมการสงเคราะห์ฯ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ สถานพินิจฯ เซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

พาน้องเยี่ยมบ้าน ประสานความเข้าใจ ห่วงใยชุมขน สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

โครงการเยาวชนต้นกล้าพันธุ์ดี

ศูนย์ฝึกฯราชบุรี

วิถีชาวบ้าน เพื่อลูก หลาน สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

เลี้ยงขอบคุณ คณะทำงาน การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๕ รอบคัดเลือก ตัวแทนภาค ๓ ประเภทเรือพาย สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

รักษาสุขภาพฟันเด็กและเยาวชน บ้านเมตตาจังหวัดนครพนม

สถานพินิจฯนครพนม

เด็กและเยาวชน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกันแยกต้นกล้า เพื่อเตรียมดำนา สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

เด็กอิ่มท้อง  ผู้ใหญ่อิ่มบุญ เดือนสิงหาคม

สถานพินิจฯภูเก็ต

เด็กอิ่มท้อง  ผู้ใหญ่อิ่มบุญ เดือนสิงหาคม

สถานพินิจฯภูเก็ต

ประสาน รับมอบนมกล่อง กรรมการสงเคราะห์ฯผู้ใหญ่ใจบุญ สถานพินิจฯเซระกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

สดุดี กรรมการสงเคราะห์ฯดีเด่นระดับประเทศ ในใจ สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

สนามสอบ n-net ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

พิธีปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาฯ (๑ สถานพินิจฯ ๑ สถานศึกษา)

สถานพินิจฯพิจิตร

โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยปีที่ 3  (ครั้งที่ 4/2557)

สถานพินิจฯสมุทรปราการ

เยี่ยมน้อง มองหลาน ประสานความเข้าใจ สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐