Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 16 กันยายน 2557  

at-3

at-12

 

     

      LOGO1
     
     
     
     
       

      aaa   
      

       kpi-1

       12345

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน
แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • รวมพลผู้บริหารกำหนดทิศทางพัฒนางานกรมพินิจฯ ปี ๕๘ พร้อมผลักดันเป็นต้นแบบ “องค์กรแห่งความสุข”

  • พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรและโล่กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๖

  • อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม โครงการ “New Step New Day ก้าวใหม่ วันใหม่”ในการร่วมมือกันเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ ตลอดจนการลดช่องว่างระหว่างภาคสังคมกับเด็กและเยาวชน

  • คณะผู้แทนจากอาเซียนศึกษาดูงานด้านกระบวนการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ดูทั้งหมด

ประสาน ขอ วัสดุอุปกรณ์ จากท่านกรรมการสงเคราะห์ฯ สร้างคอกม้า ให้ม้าสีหมอก สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

สถานพินิจฯจังหวัดสมุทรสาคร  เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม  สร้างสรรค์จริยธรรม

สถานพินิจฯสมุทรสาคร

ศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา: โครงการพินิจจิตอาสาฯ บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์

ศูนย์ฝึกฯบ้านมุทิตา

มาตรการรักษาความสะอาด บ้านเมตตาจังหวัดนครพนม

สถานพินิจฯนครพนม

การประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร บ้านเมตตาจังหวัดนครพนม

สถานพินิจฯนครพนม

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

สถานพินิจฯอุตรดิตถ์

ศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา: กิจกรรมปฐมนิเทศเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง กันยายน ๒๕๕๗

ศูนย์ฝึกฯบ้านมุทิตา

กระเป๋าลูกปัด  ลดโลกร้อน (Handmade) ใบเดียวในโลก สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

สถานพินิจฯจ.พิจิตร รับมอบโล่หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการป้องกันปัญหาการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน

สถานพินิจฯพิจิตร

สถานพินิจฯจ.พิจิตร "เพชรจรัสแสง"

สถานพินิจฯพิจิตร

เครือข่ายภาคประชาชน ใจบุญ มอบ อุปกรณ์กีฬา ขนมให้ เด็กและเยาวชน เซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

วันหยุดนี้ ดูแลท่านกรรมการสงเคราะห์ฯ จุดผ่อนปรนการค้า ช่องสายตะกู สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

"เยาวชนรุ่นใหม่ ใกล้ชิดศาสนา” # 3

สถานพินิจฯสิงห์บุรี

รับมอบ ม้าสีหมอก จากท่าน กรรกมการสงเคราะห์ฯ สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

ศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา: คณะผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนจาก ๑๐ ประเทศอาเซียนมาเยี่ยมดูงาน

ศูนย์ฝึกฯบ้านมุทิตา

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐