Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 27 มีนาคม 2558  

 at-12
.                     JOB15 

 

 LOGO-1
     
     
     
       

      aaa   
      

       kpi-1

       12345
     

      OCSC
     

 

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน
แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ๑๒๔ ปี แห่งการอำนวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย

  • พิธีบวงสรวงวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ ๑๒๔ ปี

  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ ในการประมวลและจัดทำรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนในคดีอาญา รุ่นที่ ๑

  • อธิบดีกรมพินิจฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย หัวข้อเรื่อง "นโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของกระทรวงหลัก"

ดูทั้งหมด

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “สถานพินิจฯ สมุทรปราการ เกมส์”

สถานพินิจฯสมุทรปราการ

โครงการเยี่ยมเด็กและเยาวชนฯ

สถานพินิจฯพิจิตร

//**//ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจฯ สุโขทัย รุ่นที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘//**//

สถานพินิจฯสุโขทัย

กิจกรรมบำบัด

สถานพินิจฯเลย

ชมครูสมาธิ วัดสุทธจินดา สอนการนั่งสมาธิแก่เด็กและเยาวชน

สถานพินิจฯนครราชสีมา

บ้านเมตตาราชบุรีฯ จัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด(กิจกรรมลูกเสือ)

สถานพินิจฯราชบุรี

 สถานพินิจฯราชบุรี ร่วมกิจกรรมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ ศูนย์ฝึกฯราชบุรี

สถานพินิจฯราชบุรี

ศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558

ศูนย์ฝึกฯบ้านปรานี

ศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี นำเยาวชนไปร่วมแสดงร้องเพลงประสานเสียง งานสถาปนากระทรวงยุติธรรม 124 ปี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

ศูนย์ฝึกฯบ้านปรานี

โครงการส่งเสริมการสร้างวินัยเชิงบวก (กิจกรรมค่ายลูกเสือห่างไกลยาเสพติด) ประจำปี 2558

ศูนย์ฝึกฯอยุธยา

โครงการทำความดี ลดละเลิกบุหรี่ ถวายพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

ศูนย์ฝึกฯสิรินธร

งานวันตราดรำลึก ครบรอบ 109 ปี

สถานพินิจฯตราด

พิธีปิดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด

สถานพินิจฯชลบุรี

โครงการบรรพชาสามเณรฯเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

ศูนย์ฝึกฯอุบล

ฝึกอาชีพทำไม้กวาดทางมะพร้าว

ศูนย์ฝึกฯนครสวรรค์

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐