Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 1 สิงหาคม 2557  

at-3

at-12

 

      tvonline1
     

     
     
     
     
       

      aaa   
      
     GES
      kpi-1
               

 

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน

 

Web Counter

 

แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม

  • พิธีเปิดโครงการ"เสริมสร้างศักยภาพผู้นำ"รุ่นที่ ๑

  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Art Feeling รุ่นที่ ๓

  • นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน หลักสูตร “อภิบาลและการพินิจมืออาชีพ” รุ่นที่ ๔ และหลักสูตร “พนักงานพินิจมืออาชีพ”รุ่นที่ ๔

ดูทั้งหมด

เสริมทักษะชีวิตและให้ความรู้ในการป้องกันแก้ไขปํญหายาเสพติด

สถานพินิจฯนครสวรรค์

กีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนภาคสอง

สถานพินิจฯนครสวรรค์

ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สถานพินิจฯนครสวรรค์

โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สุพจน์ โคมณ๊

สถานพินิจฯนครสวรรค์

บ้านเมตตาจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมโครงการค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ ๔ (ตอน๒)

สถานพินิจฯนครพนม

หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน กับวิถีชาวนาบ้านเมตตาจังหวัดนครพนม

สถานพินิจฯนครพนม

เครือข่ายสถานพินิจฯให้ความรู้แก่เยาวชน

สถานพินิจฯชลบุรี

สถานพินิจฯ จ.ระยอง

สถานพินิจฯระยอง

ต้อนรับภิกษุสามเณรศึกษาดูงาน

สถานพินิจฯชลบุรี

กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นรับมอบเกียรติบัตร

สถานพินิจฯนครสวรรค์

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

สถานพินิจฯอุตรดิตถ์

บ้านเมตตาจังหวัดนครพนม ยินดีต้อนรับ

สถานพินิจฯนครพนม

บ้านเมตตาจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมโครงการค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ ๔

สถานพินิจฯนครพนม

ค่ายวิวัฒน์พลเมือง

ศูนย์ฝึกฯขอนแก่น

โครงการเยาวชนไทย หัวใจสะอาด

สถานพินิจฯอยุธยา

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐