Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 26 เมษายน 2558  

 at-12
.                     JOB15 

LOGO-1

aaa
kpi-1
12345

 

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน
แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • ยุติธรรมก้าวหน้า

  • พิธีเปิดงานสงกรานต์สุขใจ ปีใหม่ไทยสุขสันต์ สานสัมพันธ์ ครอบครัว และการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี

  • พิธีรดน้ำขอพรกระทรวงยุติธรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘

  • รดน้ำขอพร เทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สถานพินิจฯนครนายก

กิจกรรมบำบัดเด็กและเยาวชน สถานพินิจ จ.เลย

สถานพินิจฯเลย

เตรียมความพร้อมในการเปิดทำการสถานแรกรับฯในสถานพินิจฯจังหวัดสมุทรสาคร

สถานพินิจฯสมุทรสาคร

กิจกรรมลูกเสือสถานพินิจฯพิษณุโลกอาทิตย์นี้

สถานพินิจฯพิษณุโลก

พินิจฯสกลนคร ส่งเสริม Happy 8 (Happy Soul)

สถานพินิจฯสกลนคร

สถานพินิจฯราชบุรี จัดสอนดนตรีไทย ขลุ่ย

สถานพินิจฯราชบุรี

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งบประมาณ 2558...ที่ สพ.ลำปาง

สถานพินิจฯลำปาง

โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเกษตรกร

สถานพินิจฯตราด

ประชุมกรรมการสงเคราะห์ฯ

สถานพินิจฯชุมพร

โครงการความร่วมมือเครือข่ายชุมชน เพื่อบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน สถานแรกรับเด็กและเยาวชน

สถานพินิจฯเชียงใหม่

โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558

สถานพินิจฯนครปฐม

การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

สถานพินิจฯสงขลา

เข้าพบท่านประวัณยา บุนนาค รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน

สถานพินิจฯน่าน

วันศาลยุติธรรม ประจำปี 2558

สถานพินิจฯน่าน

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

สถานพินิจฯตราด

โครงการ"ทบทวนแผนป้องกันอัคคีภัย และลดความเสี่ยงในการก่อเหตุจราจลและหลบหนีของเด็กและเยาวชน" ประจำปี พ.ศ.2558

สถานพินิจฯสมุทรสาคร

//**//เข้าร่วม

สถานพินิจฯสุโขทัย

มอบของที่ระลึกแด่ท่านอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

สถานพินิจฯนครนายก

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

สถานพินิจฯฉะเชิงเทรา

สถานพินิจฯตรังรับการตรวจHA

สถานพินิจฯตรัง

บ้านเมตตาราชบุรีฯ จัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด(กิจกรรมลูกเสือ)

สถานพินิจฯราชบุรี

เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

สถานพินิจฯร้อยเอ็ด

ประชุมนักวิชาชีพ บ้านเมตตาจังหวัดนครพนม

สถานพินิจฯนครพนม

การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

สถานพินิจฯสงขลา

สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

สถานพินิจฯเพชรบูรณ์

พิธีรดน้ำดำหัว ขอพร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันสงกรานต์ 2558

สถานพินิจฯเชียงใหม่

กิจกรรมจิบกาแฟยามเช้า

สถานพินิจฯชุมพร

กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาวันหยุดเทศกาล

สถานพินิจฯสุราษฎร์

ศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา: กิจกรรมปฐมนิเทศ เมษายน ๒๕๕๘

ศูนย์ฝึกฯบ้านมุทิตา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว

ศูนย์ฝึกฯเชียงใหม่

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐