Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 3 กันยายน 2557  

at-3

at-12

 

     
     
     
     
     
       

      aaa   
      

       kpi-1

       12345
               

 

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน
แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • “ตอบแทนสังคมไทย ด้วยหัวใจและสองมือ”

  • ศึกษาดูงานกระบวนการยุติธรรมในคดีครอบครัวและคดีเด็กและเยาวชน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  • The 1st Asean Juvenile Justice Organizing Committee 2014

  • ระดมสมองเพื่อประสานการคุ้มครองสวัสดิภาพ เด็กและเยาวชน ลุ่มแม่น้ำโขง

ดูทั้งหมด

ตรวจมาตราฐาน 3/2557

สถานพินิจฯภูเก็ต

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบำบัดยาเสพติด รุ่นที่ 2

สถานพินิจฯพิษณุโลก

ประชุมสถานแรกรับฯบ้านเมตตาจังหวัดนครพนม

สถานพินิจฯนครพนม

ประเมินผล Clean Food Good Taste บ้านเมตตาจังหวัดนครพนม

สถานพินิจฯนครพนม

เลี้ยงส่ง เจ้าหน้าที่ย้ายไปช่วยราชการ สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

สถานพินิจฯตรังจัดกิจกรรมโครงการที่โรงเรียนวิเชียรติมาตุ3

สถานพินิจฯตรัง

สถานพินิจฯตรังร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนวิเชียรติมาตุ 2

สถานพินิจฯตรัง

โครงการธรรมชาติบำบัด "การเลี้ยงแพะ"

สถานพินิจฯชลบุรี

สรรหา กรรมการสงเคราะห์ฯชุดใหม่ ชุดที่๕ (พ.ศ.๒๕๕๗-พ.ศ.๒๕๖๐)  ๖๔ ท่าน สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

ตอนแล้วตัด ไม่ใช่ตัดแล้วตอน

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

ประชุมประจำเดือน

สถานพินิจฯอุดรธานี

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม รุ่น 3

สถานพินิจฯน่าน

คณะทำงานฯติดตามผลการใช้โปรแกรมบำบัดสำหรับเด็กและเยาวชนที่ดูแลยาก (นำร่องศูนย์ฯเขต 4)

ศูนย์ฝึกฯขอนแก่น

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

สถานพินิจฯกาญจนบุรี

สัมผัสสนามแข่งรถ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ดีที่สุดในประทศจริงๆ สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐