Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 22 ธันวาคม 2557  

102

 

 LOGO-1
     
     
     
       

      aaa   
      

       kpi-1

       12345

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน
แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • การประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดคลินิกให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น

  • การประชุมคณะกรรมการจัดทำ ขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ และกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมพินิจฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

  • กรมพินิจฯ ร่วมกับ มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย สรุปผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนาทักษะชีวิต

  • พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ...

ดูทั้งหมด

ผอ.พนิดา บัวสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าขอพรวันปีใหม่ 2558 คุณสุภา ตันเจริญ ประธานกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจฯฉะเชิงเทรา ณ บ้านตันเจริญ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ 22 ธันวาคม 2557

สถานพินิจฯฉะเชิงเทรา

ผอ.พนิดา บัวสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯฉะเชิงเทรา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าขอพรวันปีใหม่ นายรักกิจ วิริยะประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อ 22 ธันวาคม 2557

สถานพินิจฯฉะเชิงเทรา

ผอ.พนิดา บัวสุวรรณ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯฉะเชิงเทรา ร่วมงาน โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์วิจัยยาง ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 18 ธ.ค.2557

สถานพินิจฯฉะเชิงเทรา

งานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์

สถานพินิจฯชุมพร

โครงการป้องกันและลดจำนวนการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในนครนายก

สถานพินิจฯนครนายก

ประชุมสหวิชาชีพ

สถานพินิจฯนครนายก

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ร.ร.บ้านบูแกะซูดอ หมู่ที่ 2 บ้านบูแกะซูดอ  อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

สถานพินิจฯนราธิวาส

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชนจังหวัดนราธิวาสได้จัดโครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์มาให้ความรู้เรืองวิธีการป้องกันโรคเอดส์

สถานพินิจฯนราธิวาส

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาสเข้ามาเยี่ยมเยียนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส

สถานพินิจฯนราธิวาส

ศูนฝึกฯนครสวรรค์ เตรียมพร้อมเปิดคลินิกให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น

ศูนย์ฝึกฯนครสวรรค์

ขอพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘

สถานพินิจฯยะลา

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

สถานพินิจฯบึงกาฬ

ประชุมประจำเดือน

สถานพินิจฯสุราษฎร์

กิจกรรมบำบัดดีๆจากเครือข่ายภายนอก

สถานพินิจฯสุพรรณบุรี

ประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ

สถานพินิจฯชลบุรี

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐