Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557  

102

 

     

      LOGO1
     
     
     
     
       

      aaa   
      

       kpi-1

       12345

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน
แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • กรมพินิจฯ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกรมบังคับคดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๔๐ ปี

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รับมอบเช็คเงินสดจำนวน ๕ ล้านบาท จาก พันเอก ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ กรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด

  • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางไปยังสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM ๙๙.๕ MHz. เพื่อให้สัมภาษณ์ในรายการเวทีคนเมือง เกี่ยวกับบทบาทภารกิจกรมพินิจฯ ต่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น เป็นข่าว : เป็นเหยื่อ

  • พิธีลงนามว่าด้วยความร่วมมือด้านการฝึกทักษะอาชีพ ระหว่างบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด กับศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา

ดูทั้งหมด

เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเยาวชนและครอบครัวอบอุ่น

สถานพินิจฯอุดรธานี

ตามนโยบาย ท่านอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ตรวจค้นศูนย์ฝึกและอบรมฯ  เพื่อความปลอดภัย โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ปฏิบัติการตรวจค้นศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ฝึกฯอยุธยา

ทันตกรรมเคลื่อนที่

สถานพินิจฯสุพรรณบุรี

พิธีเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเยาวชนและครอบครัว

สถานพินิจฯขอนแก่น

ศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา: โครงการแนะแนวอาชีพ พ.ย. ๒๕๕๗

ศูนย์ฝึกฯบ้านมุทิตา

ศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา: นักบริหารงานยุติธรรมระดับกลางมาดูงาน

ศูนย์ฝึกฯบ้านมุทิตา

ประชุม จัดทำแผน ม.90

สถานพินิจฯชลบุรี

โครงการเยาวชนดีเด่น

สถานพินิจฯสมุทรปราการ

โครงการเครือข่ายป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

สถานพินิจฯชัยนาท

จัดกิจกรรมโครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ "รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ห่างไกลเอดส์" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

สถานพินิจฯประจวบ

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนพิจารณาคดี ประจำเดือนพฤศจิกายน

สถานพินิจฯประจวบ

โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยปีที่ 3 (ครั้งที่ 6/2557)

สถานพินิจฯสมุทรปราการ

ศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา: กิจกรรมพันธกิจเรือนจำ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ศูนย์ฝึกฯบ้านมุทิตา

โครงการป้องกันเอดส์จากปัญหายาเสพติดเนื่องในวันเอดส์โลก

สถานพินิจฯสุพรรณบุรี

Big Cleaning Day

ศูนย์ฝึกฯบ้านอุเบกขา

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐