Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 31 มกราคม 2558  

 at-12
.                     JOB15 

 

 LOGO-1
     
     
     
       

      aaa   
      

       kpi-1

       12345
     
     

 

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน
แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • วันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ ๖๓ ปี

  • คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ศฝ. ในความดูแลของกรมพินิจฯ

  • “ พนักงานพินิจมืออาชีพ ” รุ่นที่ ๘

  • กรมพินิจฯ บูรณาการแก้ปัญหายาเสพติดเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในการตรวจหาสารเสพติดจากเส้นผม

ดูทั้งหมด

โครงการ ๑ สถานพินิจฯ ๑ สถานศึกษา และเครือข่ายชุมชน

สถานพินิจฯพัทลุง

กรรมการสงเคราะห์จัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน

สถานพินิจฯสุราษฎร์

กรรมการสงเคราะห์จัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน

สถานพินิจฯสุราษฎร์

มอบเข็มกรรมการสงเคราะห์

สถานพินิจฯสุราษฎร์

เตรึยมความพร้อนก่อนพิจารณาคดี สถานพินิจฯ จ.ยะลา

สถานพินิจฯยะลา

ประชุมเครือข่าย ตามแนวทางด้านการลดจำนวนเด็ก

สถานพินิจฯภูเก็ต

อ.ลุกมาน  ลาโอะ วิทยากรนานาชาติและจากสมาคมปันจะสีลัตแห่งประเทศไทย มาเยี่ยมเยียนและเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้และการป้องกันตัวคือกีฬาปันจะสีลัตให้แก่น้องๆเยาวชนในสถานพินิจฯจังหวัดนราธิวาส

สถานพินิจฯนราธิวาส

โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย

สถานพินิจฯนครศรี

โครงการ All for one และพิธีมอบรั้วกั้นพื้นที่สีเขียว

ศูนย์ฝึกฯราชบุรี

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและองค์กรเครือข่ายในชุมชนฯ

สถานพินิจฯสมุทรสาคร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

สถานพินิจฯพิจิตร

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งบประมาณ 2558...ที่ สพ.ลำปาง

สถานพินิจฯลำปาง

ประชุมประจำเดือน บ้านเมตตาจังหวัดนครพนม

สถานพินิจฯนครพนม

โครงการ  “ส่งเสริมทักษะอาชีพการทำสบู่สมุนไพรสำหรับเด็กและเยาวชน” ครั้งที่ ๑

สถานพินิจฯหนองบัวลำภู

คณะแพทย์จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรมาตรวจโรคผิวหนังให้แก่เยาวชนในสถานพินิจฯพิษณุโลก

สถานพินิจฯพิษณุโลก

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐