Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 21 ตุลาคม 2557  

 

     

      LOGO1
     
     
     
     
       

      aaa   
      

       kpi-1

       12345

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน
แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายสุวิทย์ เหล่าชูเจริญ กรรมการสงเคราะห์ฯจังหวัดบุรีรัมย์ และ ดร.อรนุช แสงสุริยจันทร์ กรรมการสงเคราะห์ฯกรุงเทพมหานคร เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ และเข็มอาสาสมัครดีเด่น

  • สองค่ายยนต์ยักษ์ ‘ นิสสัน + ซูซูกิ ’ ร่วมกันบริจาคเครื่องยนต์หวังต่อยอดวิชาชีพเยาวชน ศฝ. สิรินธร

  • กรมพินิจฯ แสดงความยินดีแก่นายวีระยุทธ สุขเจริญ รักษาการอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

  • “แนะนำวิธีการเตรียมความพร้อมยกเลิกการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)”

ดูทั้งหมด

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ วัดหูแร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

สถานพินิจฯพัทลุง

จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู ตามมาตรการพิเศษ

สถานพินิจฯพิษณุโลก

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

สถานพินิจฯอุดรธานี

การประชุมประจำเดือน

สถานพินิจฯยะลา

สองค่ายยักษ์ใหญ่ เทใจให้ศฝ.สิรินธร

ศูนย์ฝึกฯสิรินธร

วันต้นไม้แห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สถานพินิจฯเพชรบูรณ์

สถานพินิจฯเพชรบูรณ์

ศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา: กิจกรรมสัคคสาสมาธิ ตุลาคม ครั้งที่ ๑

ศูนย์ฝึกฯบ้านมุทิตา

ร่วมใจลงแขกปลูกข้าว ที่ศูนย์ฝึกฯเขต 8 สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ฝึกฯสุราษฎร์

พิธีปิดโครงการทำดีเพื่อพ่อ

สถานพินิจฯชลบุรี

ประชุมคณะทำงานคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ

สถานพินิจฯพิจิตร

สถานพินิจฯตรัง

สถานพินิจฯตรัง

ปฐมนิเทศน์โครงการผลิตช่างชำนาญงานพิเศษในสถานประกอบการ (ทวิภาคี)

ศูนย์ฝึกฯนครราชสีมา

กิจกรรมพบปะยามเช้า

สถานพินิจฯยะลา

สถานพินิจฯเลย

สถานพินิจฯจ.พิจิตร ออกกำลังกายประจำสัปดาห์

สถานพินิจฯพิจิตร

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐