Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 28 มีนาคม 2558  

 at-12
.                     JOB15 

 

 LOGO-1
     
     
     
       

      aaa   
      

       kpi-1

       12345
     

      OCSC
     

 

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน
แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • ประชุมหารือแนวทางในการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างสรรค์ความตระหนักถึงความสำคัญด้านการป้องกันและดูแลเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

  • วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ๑๒๔ ปี แห่งการอำนวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย

  • พิธีบวงสรวงวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ ๑๒๔ ปี

  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ ในการประมวลและจัดทำรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนในคดีอาญา รุ่นที่ ๑

ดูทั้งหมด

สถานพินิจฯตรัง

สถานพินิจฯตรัง

ตรวจราชการสถานพินิจฯ จ.ชลบุรี

สถานพินิจฯชลบุรี

ปลูกต้นสนฉัตร

สถานพินิจฯชัยนาท

สถานพินิจฯราชบุรี จัดสอนดนตรีไทย ขลุ่ย

สถานพินิจฯราชบุรี

สถานพินิจฯ ราชบุรีจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

สถานพินิจฯราชบุรี

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม

สถานพินิจฯนครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2558

สถานพินิจฯอุทัยธานี

ซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 2558

สถานพินิจฯอุทัยธานี

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

สถานพินิจฯสตูล

ฟุตซอลคัดตัวแทนเขตภาคเหนือ

ศูนย์ฝึกฯนครสวรรค์

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “สถานพินิจฯ สมุทรปราการ เกมส์”

สถานพินิจฯสมุทรปราการ

โครงการเยี่ยมเด็กและเยาวชนฯ

สถานพินิจฯพิจิตร

//**//ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจฯ สุโขทัย รุ่นที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘//**//

สถานพินิจฯสุโขทัย

กิจกรรมบำบัด

สถานพินิจฯเลย

ชมครูสมาธิ วัดสุทธจินดา สอนการนั่งสมาธิแก่เด็กและเยาวชน

สถานพินิจฯนครราชสีมา

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐