Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 28 กรกฎาคม 2557  

at-3

at-12
intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน

 

Web Counter

 

แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • กรมพินิจฯ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๒ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

  • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับมอบโล่ผู้สนับสนุนในฐานะภาคีเครือข่ายนักสร้างสุของค์กรภาครัฐ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  • กรมพินิจฯ ร่วมกับ สพฐ. เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายป้องกันปัญหาการกระทำผิดของเยาวชน

  • โครงการพัฒนาประสิทธภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานบำบัดยาเสพติด ระบบต้องโทษ (RE-Accredition)

ดูทั้งหมด

สถานพินิจฯ จังหวัดสระแก้ว

สถานพินิจฯสระแก้ว

สถานพินิจฯ จังหวัดสระแก้ว

สถานพินิจฯสระแก้ว

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ฯ

สถานพินิจฯพิจิตร

สถานพินิจฯ จังหวัดสระแก้ว

สถานพินิจฯสระแก้ว

สถานพินิจฯ จังหวัดสระแก้ว

สถานพินิจฯสระแก้ว

นักเรียนศึกษาดูงาน จากโครงการพินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ ตามยุทธศาสตร์ 5+1 กรมพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สถานพินิจฯน่าน

โครงการ "เต้นเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรค"

สถานพินิจฯสมุทรสาคร

โครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านจำแนก บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนด้วยการทำงานเป็นทีมเพื่อความสัมฤทธิผล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

สถานพินิจฯสมุทรสาคร

ป้องกันอัคคีภัย

สถานพินิจฯนครราชสีมา

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง โครงการค่ายพุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติ ๑๒สิงหามหาราชินี

ศูนย์ฝึกฯอุบล

บ้านเมตตาจังหวัดนครพนม ยินดีต้อนรับ ท่านวิชิต ภิรมยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สถานพินิจฯนครพนม

โครงการปฏิบัติธรรม

สถานพินิจฯพิจิตร

พิธีปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ศูนย์ฝึกฯขอนแก่น

"จากความรู้ สู่ความเข้าใจ"

สถานพินิจฯปัตตานี

มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทยนำกลุ่มเป้าหมายเยี่ยมชม

สถานพินิจฯสงขลา

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐