Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 19 เมษายน 2558  

 at-12
.                     JOB15 
 

LOGO-1

 
   
   
   
   
  aaa  
   
  kpi-1  
  12345  
   
   
   

 

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน
แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • พิธีเปิดงานสงกรานต์สุขใจ ปีใหม่ไทยสุขสันต์ สานสัมพันธ์ ครอบครัว และการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี

  • พิธีรดน้ำขอพรกระทรวงยุติธรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘

  • รดน้ำขอพร เทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๘

  • อธิบดีกรมพินิจฯ เป็นประธานในพิธีลาสิกขาบทสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ๖๑ รูป ซึ่งบรรพชาระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม – ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร และศูนย์กลางปฏิบัติธรรมพุทธสถานตุลาการเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลตุลาการ

ดูทั้งหมด

โครงการวันสงกรานต์และวันครอบครัว

สถานพินิจฯอยุธยา

ปาเวณีปี๋ใหม่เมือง 2558

สถานพินิจฯเชียงใหม่

สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

สถานพินิจฯนนทบุรี

ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ

สถานพินิจฯยะลา

ผู้ใหญ่ใจดี นำขนมจีนน้ำยา มาเลี้ยงเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเกิด

สถานพินิจฯนครราชสีมา

โครงการทานโครงการธรรม กับคุณแม่มะลิวัลย์ มณีพรหมณ์

สถานพินิจฯราชบุรี

รดน้ำขอพรหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

สถานพินิจฯพิษณุโลก

รดน้ำดำหัวขอพรผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดพิษณุโลก

สถานพินิจฯพิษณุโลก

โครงการวันสงกรานต์และวันครอบครัวสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย

สถานพินิจฯเชียงราย

วันสงกรานต์ สถานพินิจฯนครราชสีมา

สถานพินิจฯนครราชสีมา

ประเพณีสงกรานต์

สถานพินิจฯพิจิตร

บ้านเมตตาจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชนในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์

สถานพินิจฯนครพนม

โครงการนันทนาการวันหยุด

สถานพินิจฯกาญจนบุรี

รดน้ำขอพรผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด

สถานพินิจฯตราด

ร่วมรดน้ำขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด

สถานพินิจฯตราด

กิจกรรมสงกรานต์ สานใจ สายใยรักครอบครัว กตัญญูผู้สูงวัย ด้วยพลังใจชาวตราด

สถานพินิจฯตราด

โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานพินิจฯตราด

กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือน เมษายน 2558

สถานพินิจฯตราด

ตรวจปัสสาวะ เด็กและเยาวชน

สถานพินิจฯนครราชสีมา

 	บ้านเมตตาราชบุรีฯ จัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด(กิจกรรมลูกเสือ)

สถานพินิจฯราชบุรี

กิจกรรมวันหยุดยาววันสงกรานต์

สถานพินิจฯสมุทรปราการ

โครงการครอบครัวสุขสันต์ วันสงกรานต์ 2558

สถานพินิจฯสมุทรปราการ

ร่วมงาน “ประเพณีสงกรานต์จังหวัดนครนายก ประจำปี 2558”

สถานพินิจฯนครนายก

สถานพินิจฯ จ.ยะลา

สถานพินิจฯยะลา

วันครอบครัวและวันสงกรานต์ บ้านเมตตาจังหวัดนครพนม

สถานพินิจฯนครพนม

กิจกรรมวันสงกรานต์

สถานพินิจฯร้อยเอ็ด

บ้านเมตตาจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชนในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์

สถานพินิจฯนครพนม

กิจกรรมช่วงวันหยุดเทศการ วันสงกรานต์

สถานพินิจฯนครปฐม

สงกรานต์สานสัมพันธ์ครอบครัว ๒๕๕๘

ศูนย์ฝึกฯราชบุรี

โครงการเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์

สถานแรกรับบ้านปรานี

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐