Logo
th en
 
  วันที่ 25 พฤษภาคม 2561  

 at-12
.                     JOB15 

LOGO-1

aaa
kpi-1
12345

Meeting-33

ginfo-logo

 

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน
แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • ภาพข่าวกรมพินิจฯ

  • กรมพินิจฯ รวมพลผู้บริหาร “ ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาด้านระบบงานศูนย์ฝึกฯ ”

  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน “เทคนิคการทำงานเป็นทีม”

  • โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ดูทั้งหมด

พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

สถานพินิจฯสงขลา

ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และคณะเข้าตรวจราชการ ณ สถานพินิจฯ จังหวัดบึงกาฬ

สถานพินิจฯบึงกาฬ

ศูนย์ฝึกฯสุราษฎร์

ประชุมประจำเดือน

สถานพินิจฯบึงกาฬ

ผลผลิตจากโครงการเกษตรบำบัด(การเพาะเห็ดบด)

สถานพินิจฯบึงกาฬ

(เก็บตก) ภาพกิจกรรม ศิลปศึกษา (ทักษะการวาดรูป3มิติ)

สถานพินิจฯบึงกาฬ

จับมือ 3 หน่วยงาน จัดจริง

สถานพินิจฯกระบี่

(เก็บตก) ภาพกิจกรรมสันทนาการ(การปั้นดินน้ำมัน)

สถานพินิจฯบึงกาฬ

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

สถานพินิจฯบึงกาฬ

ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

สถานพินิจฯหนองบัวลำภู

วันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

สถานพินิจฯบึงกาฬ

เตรียมความพร้อมโครงการวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558

สถานพินิจฯบึงกาฬ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558

สถานพินิจฯหนองคาย

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

สถานพินิจฯสุราษฎร์

(เก็บตก) ภาพกิจกรรม การทำทับทิมกรอบ

สถานพินิจฯบึงกาฬ

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐