Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 25 ตุลาคม 2557  

 

     

      LOGO1
     
     
     
     
       

      aaa   
      

       kpi-1

       12345

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน
แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • การประชุมซักซ้อมการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ

  • ลงนามรับมอบงานในหน้าที่อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

  • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายสุวิทย์ เหล่าชูเจริญ กรรมการสงเคราะห์ฯจังหวัดบุรีรัมย์ และ ดร.อรนุช แสงสุริยจันทร์ กรรมการสงเคราะห์ฯกรุงเทพมหานคร เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ และเข็มอาสาสมัครดีเด่น

  • สองค่ายยนต์ยักษ์ ‘ นิสสัน + ซูซูกิ ’ ร่วมกันบริจาคเครื่องยนต์หวังต่อยอดวิชาชีพเยาวชน ศฝ. สิรินธร

ดูทั้งหมด

ทำบุญสถานพินิจฯพิษณุโลก เปิดทำการครบ ๒๐ ปี

สถานพินิจฯพิษณุโลก

จัดบรรยายความรู้เพื่อสอบเข้ารับราชการกรมพินิจฯ

สถานพินิจฯพิษณุโลก

สัมมนาวิชาการ "หลักการบัยตุ้ลมาลการส่งเสริมการทำความดี"

สถานพินิจฯยะลา

การประชุมสหวิชาชีพ

สถานพินิจฯยะลา

ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557

สถานพินิจฯยะลา

ดำเนินการตามมาตรการพิเศษ

สถานพินิจฯพิษณุโลก

การดำเนินการกับกลุ่มเยาวชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เรซซิ่ง

สถานพินิจฯพิษณุโลก

วันปิยมหาราช

สถานพินิจฯสมุทรสาคร

วันปิยมหาราช2557

ศูนย์ฝึกฯเชียงใหม่

สถานพินิจฯจ.พิจิตร งานวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

สถานพินิจฯพิจิตร

โครงการการแข่งขันฟุตซอลลีกครั้งที่1 ศูนย์ฝึกฯราชบุรี vs ศูนย์ฝึกฯบ้านอุเบกขา

ศูนย์ฝึกฯราชบุรี

วันปิยมหาราช

สถานพินิจฯนครนายก

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา ทำบุญย้ายที่ทำการใหม่ครบรอบ 1 ปี

ศูนย์ฝึกฯบ้านอุเบกขา

ร่วมต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

สถานพินิจฯเลย

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขาจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช

ศูนย์ฝึกฯบ้านอุเบกขา

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐