Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 29 พฤษภาคม 2558  

 at-12
.                     JOB15 

LOGO-1

aaa
kpi-1
12345

Meeting-33

ginfo-logo

 

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน
แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • รองอธิบดีกรมพินิจฯ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓

  • คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯจังหวัดพิจิตร เข้าพบอธิบดีฯและผู้บริหารกรมพินิจฯเพื่อรับทราบนโยบายและทิศทางการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามนโยบายการบริหารงานของกระทรวงยุติธรรมและกรมพินิจฯ

  • “โครงการทบทวนการกำหนดความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และตัวชี้วัดเชิงสมรรถนะของแต่ละกลุ่มงาน

  • อธิบดีกรมพินิจฯ มอบกระเช้าเเสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ดูทั้งหมด

Democracy@Elections

สถานพินิจฯสุพรรณบุรี

สงเคราะห์เด็กและเยาวชนพาเยี่ยมบ้านประสานสุข

ศูนย์ฝึกฯอยุธยา

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งบประมาณ  ๒๕๕๘...ที่ สพ.ลำปาง

สถานพินิจฯลำปาง

การเลือกตั้งข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมพินิจฯ

สถานพินิจฯปทุมธานี

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานในเขต ๙

สถานพินิจฯพัทลุง

นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6 เข้าศึกษาดูงาน

ศูนย์ฝึกฯเชียงใหม่

โครงการเพิ่มทักษะการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

ศูนย์ฝึกฯเชียงใหม่

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่ ๖ (ยธส.๖) เข้าศึกษาดูงาน

สถานพินิจฯเชียงใหม่

การเลือกตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมพินิจฯ

สถานพินิจฯพังงา

การพิทักษ์สิทธิเด็ก ด้วยการป้องกันการกระทำผิด

สถานพินิจฯศรีสะเกษ

เจ้าหน้าที่สถานพินิจฯพิษณุโลกร่วมแสดงความยินดีกับหัวหน้าสถานแรกรับฯ

สถานพินิจฯพิษณุโลก

อบรม “ จุดยืนแห่งชีวิตแบบไร้รอยต่อ”

ศูนย์ฝึกฯบ้านกรุณา

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย์”สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ ประจำปี 2558

สถานพินิจฯแพร่

	จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนพิจารณาคดีฯ และปฐมนิเทศเด็ก เยาวชนและครอบครัว

สถานพินิจฯแพร่

ฝึกวิชาชีพระยะสั้น

สถานพินิจฯนครปฐม

ท่านกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี ท่านจิระพงษ์ วินิชบุตรกรรมการผู้จัดการบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะจำกัด(มหาชน)ท่านชลลดา พรหมเดชไพบูลย์ ประธานมูลนิธิชลลดาและคณะเข้าเยี่ยมให้กำลังใจเด็กและเยาวชน

ศูนย์ฝึกฯบ้านกรุณา

โครงการวันวิสาขบูชา

สถานพินิจฯพิษณุโลก

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน(สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ)

สถานพินิจฯพิษณุโลก

บ้านเมตตาราชบุรีฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวัน วิสาขะบูชา

สถานพินิจฯราชบุรี

วันพืชมงคล (๒)

สถานพินิจฯนครพนม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถานพินิจฯจังหวัดกาฬสินธุ์

สถานพินิจฯชลบุรี

โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและแข่งขันตอบปัญหาธรรมมะ

สถานพินิจฯปัตตานี

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กและเยาวชนประกันตัวและโครงการเตรียมความพร้อมก่อนไปศาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

สถานพินิจฯชลบุรี

จัดการเลือกตั้งข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สถานพินิจฯลำปาง

พบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

สถานพินิจฯอุทัยธานี

เปิดแล้วค้ะ แรกรับฯ กระบี่

สถานพินิจฯกระบี่

ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

สถานพินิจฯอุทัยธานี

เข้าร่วมต้อนรับและรับฟังการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน จังหวัด TO BE NUMBER 1 เชียงใหม่

สถานพินิจฯเชียงใหม่

การเลือกตั้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ

สถานพินิจฯพิจิตร

โครงการศึกษาดูงาน

สถานพินิจฯพิจิตร

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐