Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558  

 at-12
.                     JOB15 

 

 LOGO-1
     
     
     
       

      aaa   
      

       kpi-1

       12345
     
     

 

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน
แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการฝึกอบรมเด็กหรือเยาวชนให้สอดคล้องกับผลการจำแนก

  • โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

  • การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯ

  • พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรนักบริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนระดับต้น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ดูทั้งหมด

ตม.เยี่ยมสถานพินิจฯ

สถานพินิจฯชุมพร

รับป้าย Clean Food Good Taste ปี 2558

สถานพินิจฯอุบล

รับการตรวจราชการกรมพินิจ 27 กุมภาพันธ์ 2558

สถานพินิจฯอุบล

สร้างความรู้ สร้างความคิด คืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ ๑๐ ศฝ.เขต ๑ จังหวัดระยอง

ศูนย์ฝึกฯระยอง

ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าตรวจราชการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์ฝึกฯอุบล

รับมอบสื่อการเรียนการสอน

ศูนย์ฝึกฯระยอง

พิธีปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ

สถานพินิจฯชลบุรี

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 สถานพินิจฯ จังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนสีเหลือง ในการแข่งขันกีฬาทุ่งหัวรอสัมพันธ์ ครั้งที่23

สถานพินิจฯพิษณุโลก

โครงการปาฐกถาธรรม เรื่อง เยาวชนไทยไม่สูบบุรี

ศูนย์ฝึกฯสิรินธร

T-Licence

ศูนย์ฝึกฯสุราษฎร์

ศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา: โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ ประจำปี ๒๕๕๘

ศูนย์ฝึกฯบ้านมุทิตา

โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับ ก่อนพิจารณาคดี (๒)

สถานพินิจฯนครพนม

สถานพินิจฯนครนายก

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพินิจแลคุ้มครองเด็กและเยาวชน ท่านอำภา สว่างเมฆมรกต พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ จังหวัดพิษณุโลก

สถานพินิจฯพิษณุโลก

โครงการเสริมพลังคิด พินิจเพื่อนใจ

สถานพินิจฯพิจิตร

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐