Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 20 สิงหาคม 2557  

at-3

at-12

 

     
     
     
     
     
       

      aaa   
      
     GES
      kpi-1
               

 

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน
แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • กรมพินิจฯ เดินหน้าพัฒนาประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

  • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้ารับรางวัล “วันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในภาครัฐ” ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

  • กระทรวงยุติธรรมกับทิศทางการพัฒนา ปี ๒๕๕๘ และการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

  • โครงการอบรมทักษะการเสริมสร้างพลังครอบครัวของเด็กและเยาวชน รุ่นที่ ๒

ดูทั้งหมด

ปันรัก เติมใจ เพื่อคืนเด็กดีสู่สังคม

สถานพินิจฯนครศรี

โครงการปฐมนิเทศเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และเตรียมความพร้อมก่อนพิจารณาคดี

สถานพินิจฯนครศรี

ค่ายครอบครัวอบอุ่น รุ่น 3/57

ศูนย์ฝึกฯขอนแก่น

โครงการโรงเรียนในฝัน เราสร้างได้ ครั้งที่ 2

สถานพินิจฯนครนายก

โรงเรียนผู้ใหญ่มูลนิธิฟ้าใหม่จัดงานวันแม่ให้เยาวชน....สพ.ลำปาง

สถานพินิจฯลำปาง

การประชุมผู้อำนวยการสถานพินิจฯในเขต 1 ประเดือน สิงหาคม 2557

สถานพินิจฯตราด

กิจกรรมยุติความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง เพื่อสังคมที่ปลอดภัย ไร้ความรุนแรง

สถานพินิจฯตราด

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

สถานพินิจฯตราด

สถานพินิจฯตรัง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

สถานพินิจฯตรัง

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗ โดยบ้านเมตตาจังหวัดนครพนม(๒)

สถานพินิจฯนครพนม

ผู้ตรวจราชการ

สถานพินิจฯพิษณุโลก

โครงการ 1 สถานพินิจ 1 สถานศึกษา

สถานพินิจฯยโสธร

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมประสิทธิภาพแก่บุคลากรในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

สถานพินิจฯประจวบ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

สถานพินิจฯประจวบ

โครงการประสานความร่วมมือ ฯ อาเชียน

สถานพินิจฯกรุงเทพ

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐