Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 21 กันยายน 2557  

at-3

at-12

 

     

      LOGO1
     
     
     
     
       

      aaa   
      

       kpi-1

       12345

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน
แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • รองสหการณ์ เข้าศึกษาดูกระบวนการชุมชนบำบัด (TherapeuticCommunity) หรือ TC ศูนย์ฝึกฯ อยุธยา

  • รองอธิบดีกรมพินิจฯ ร่วมสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการส่งเสริมธรรมภิบาล ด้านความโปร่งใส”

  • “โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานและการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” แก่ผู้บริหารและบุคลากรในส่วนกลางของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

  • พิธีมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ดูทั้งหมด

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2557

สถานพินิจฯชลบุรี

โครงการเชิงรุกเพื่อป้องกันและลดจำนวนเด็กและเยาวชนที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

สถานพินิจฯปราจีนบุรี

โครงการ เก็บไว้ขาย

สถานพินิจฯนครพนม

โครงการทัศนศึกษา บำบัด จุดประกายความคิดด้วยวิทยาศาสตร์

สถานพินิจฯนครนายก

โครงการ ปฐมนิเทศ ครั้งที่ 9/2557

สถานพินิจฯนครนายก

ท่านรองกิ่งกาญจน์ ตรวจราชการสถานพินิจฯ จ.สุราษฎร์ธานี

สถานพินิจฯสุราษฎร์

สถานพินิจฯจังหวัดสมุทรสาครจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนพิจารณาคดี และโครงการให้ความรู้กฎหมาย

สถานพินิจฯสมุทรสาคร

ศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา: รับของสนับสนุนกิจกรรมจากมูลนิธิชลลดา

ศูนย์ฝึกฯบ้านมุทิตา

ศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา: กรรมการสงเคราะห์มาบริจาคสิ่งของ

ศูนย์ฝึกฯบ้านมุทิตา

วันเยาวชนปี2557

ศูนย์ฝึกฯเชียงใหม่

สถานพินิจฯตรัง จัดโครงการ

สถานพินิจฯตรัง

บริการชาชัก

สถานพินิจฯปัตตานี

ร่วมงานเทศการอาหารปลอดภัย

สถานพินิจฯปัตตานี

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2557

สถานพินิจฯอุทัยธานี

แทนคำขอบคุณ

สถานพินิจฯพิษณุโลก

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐