Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 20 ธันวาคม 2557  

102

 

 LOGO-1
     
     
     
       

      aaa   
      

       kpi-1

       12345

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน
แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • การประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดคลินิกให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น

  • การประชุมคณะกรรมการจัดทำ ขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ และกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมพินิจฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

  • กรมพินิจฯ ร่วมกับ มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย สรุปผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนาทักษะชีวิต

  • พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ...

ดูทั้งหมด

ศูนฝึกฯนครสวรรค์ เตรียมพร้อมเปิดคลินิกให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น

ศูนย์ฝึกฯนครสวรรค์

ขอพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘

สถานพินิจฯยะลา

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

สถานพินิจฯบึงกาฬ

ประชุมประจำเดือน

สถานพินิจฯสุราษฎร์

กิจกรรมบำบัดดีๆจากเครือข่ายภายนอก

สถานพินิจฯสุพรรณบุรี

ประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ

สถานพินิจฯชลบุรี

วันกีฬาแห่งชาติ

ศูนย์ฝึกฯนครสวรรค์

กิจกรรมเตรียมความพร้อมฯ เดือนธันวาคม 2557

สถานพินิจฯภูเก็ต

ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงพิชซ่า

สถานพินิจฯชลบุรี

สถานพินิจฯจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมทักษะชีวิต การประดิษฐ์ดอกไม้ เมื่อ 17ธ.ค.2557

สถานพินิจฯฉะเชิงเทรา

//**//ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงาน To be Number One จังหวัดสุโขทัย//**//

สถานพินิจฯสุโขทัย

โครงการเตียมความพร้อมก่อนพิจารณาคดี และกิจกรรม TO BE NUMBER NOE

สถานพินิจฯสมุทรสาคร

กิจกรรมยุติความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง

สถานพินิจฯตราด

การประชุมปรึกษาปัญหาเด็กและเยาวชน (Case Conference)

สถานพินิจฯตราด

//**//จัดโครงการ “ป้องปรามการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา”//**//

สถานพินิจฯสุโขทัย

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐