Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 25 กรกฎาคม 2557  

at-3

at-12
intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน

 

Web Counter

 

แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • โครงการพัฒนาประสิทธภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานบำบัดยาเสพติด ระบบต้องโทษ (RE-Accredition)

  • โครงการพัฒนาประสิทธภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานบำบัดยาเสพติด ระบบต้องโทษ (RE-Accredition)

  • รองอธิบดีกรมพินิจฯเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนะนำการเตรียมความพร้อมยกเลิกการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)"

  • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมจัดงาน "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ"

ดูทั้งหมด

ประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ

สถานพินิจฯนครนายก

RIGHT TO PLAY ยังไม่ทิ้งกัน จัดกิจกรรมดีๆต่อเนื่องตลอด

ศูนย์ฝึกฯสิรินธร

พลังแห่งรักและใส่ใจ พ้นภัยยาเสพติด

สถานพินิจฯฉะเชิงเทรา

สถานพินิจฯจ.พิจิตร ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 16 วันที่ 24 ก.ค. 2557

สถานพินิจฯพิจิตร

พิธีปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ศูนย์ฝึกฯขอนแก่น

โครงการการพัฒนาทักษะชีวิตฝึกระเบียบแถว-วินัยให้แก่เด็กและเยาวชน

ศูนย์ฝึกฯขอนแก่น

โครงการยุติธรรมรวมใจเคลื่อนที่ไปเสริมสร้างความเป็นธรรม

สถานพินิจฯพิจิตร

เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนรู้รักสามัคคี

สถานพินิจฯพิจิตร

ติดตามผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

ศูนย์ฝึกฯขอนแก่น

โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต พิชิตพุง

สถานพินิจฯนครนายก

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กและเยาวชนประกันตัวและโครงการเตรียมความพร้อมก่อนไปศาล

สถานพินิจฯชลบุรี

ผู้ตรวจราชการกรมพินิจ เข้าตรวจราชการ

สถานพินิจฯร้อยเอ็ด

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

สถานพินิจฯพิษณุโลก

บ้านเมตตาจังหวัดนครพนม ยินดีต้อนรับ ท่านวิชิต  ภิรมยาภรณ์  ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สถานพินิจฯนครพนม

โครงการธรรมะกับครอบครัว

สถานพินิจฯสมุทรปราการ

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐