Logo
หน้าหลัก / แผนผังเว็บไซต์
th en
 
  วันที่ 2 กันยายน 2557  

at-3

at-12

 

     
     
     
     
     
       

      aaa   
      

       kpi-1

       12345
               

 

intranet itzone ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินผู้บริหาร ร้องเรียนร้องทุกข์ ผลิตภัณฑ์ มาตรการทางภาษี มาตรการประหยัดพลังงาน
แบบสำรวจการเยี่ยมเด็ก
 


slogan
  • “ตอบแทนสังคมไทย ด้วยหัวใจและสองมือ”

  • ศึกษาดูงานกระบวนการยุติธรรมในคดีครอบครัวและคดีเด็กและเยาวชน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  • The 1st Asean Juvenile Justice Organizing Committee 2014

  • ระดมสมองเพื่อประสานการคุ้มครองสวัสดิภาพ เด็กและเยาวชน ลุ่มแม่น้ำโขง

ดูทั้งหมด

โครงการธรรมชาติบำบัด "การเลี้ยงแพะ"

สถานพินิจฯชลบุรี

สรรหา กรรมการสงเคราะห์ฯชุดใหม่ ชุดที่๕ (พ.ศ.๒๕๕๗-พ.ศ.๒๕๖๐)  ๖๔ ท่าน สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

ตอนแล้วตัด ไม่ใช่ตัดแล้วตอน

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

ประชุมประจำเดือน

สถานพินิจฯอุดรธานี

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม รุ่น 3

สถานพินิจฯน่าน

คณะทำงานฯติดตามผลการใช้โปรแกรมบำบัดสำหรับเด็กและเยาวชนที่ดูแลยาก (นำร่องศูนย์ฯเขต 4)

ศูนย์ฝึกฯขอนแก่น

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

สถานพินิจฯกาญจนบุรี

สัมผัสสนามแข่งรถ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ดีที่สุดในประทศจริงๆ สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยป้องกันภัยยาเสพติด ประจำปี 2557

สถานพินิจฯกาญจนบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบรางวัลกรรมการสงเคราะห์ฯดีเด่น สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

โครงการตรวจเยี่ยมสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ด้านยุติธรรมชุมชนฯ

สถานพินิจฯอยุธยา

โครงการค่ายพุทธธรรมบำบัดฯ

สถานพินิจฯอยุธยา

ประชุม คณะกรรมการสงเคราะห์ฯ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ สถานพินิจฯ เซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

พาน้องเยี่ยมบ้าน ประสานความเข้าใจ ห่วงใยชุมขน สถานพินิจฯเซราะกราว

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

โครงการเยาวชนต้นกล้าพันธุ์ดี

ศูนย์ฝึกฯราชบุรี

ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด

ค่านิยมร่วม กรมพินิจฯ (UKED) "สามัคคี (Unity) มีเมตตา (Kindness) มุ่งมั่น (Effort) พัฒนาเด็กและเยาวชน (Development)"

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ลงนามถวายพระพร สำนักงาน กพ ศอบต. มหกรรมงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรม พฤติกรรมใช้ Internet สำนักราชเลขาธิการ รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมใจไทยเป็นหนึ่ง นามสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น ๕) 
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๖๔๗๐