•   หน้าแรก
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   กลุ่มงานประสา
   กลุ่มงานคคี
   สถานแรกรั
   กรรมการสงเคราะห์
   ติดต่อขอใช้บริการ
   แผนที่หน่วยงาน
   หนังสือเวียนกรมพินิจ
   เวปบอร์ดกรมพินิจ
  หน่วยงานในสังกัดกรมพินิจ
   บอร์ดภาพกิจกรรม
   บอร์ดเยียมชม
   Login Admin
   
   


  วิสัยทัศน์ (สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี)

  "เป็นหน่วยงานชั้นนำ ที่มีประสิทธิภาพในการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม"

  วิสัยทัศน์ ตามมาตรฐาน HA

  "เป็นสถานพินิจฯที่ได้รับรองมาตรฐานการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่ติดยาเสพติด"


 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
  เลขทึ่ 20 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039 324 304 - 5 โทรสาร 039 324 165
  ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ wut_lom14@hotmail.com

  สถิติผู้เข้าชม
  Website counter
  เริ่มบันทึก ณ วันที่ 6 พฤศจิกา
  ยน 2552