ประกาศรับสมัคร

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคาร
ที่ทำการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส
18 มิถุนายน 2558

แบบเปิดเผยราคากลาง

แบบ ปร. 6

ปร.5 (ก)

แบบ ปร.4

 

 

 

กรุณาใช้เบราว์เซอร์ google chrome ในการเปิดเว็บ

 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส
ศุนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
โทร.073-532049-50


 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส

299 หมู่ 10 ศูนย์ราชการ ตำบลลำภู

อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โทร. 073-532049-50 โทร.073-532050

Email : djop96@hotmail.com

Free Web Counter
Free Web Counter