ประกาศรับสมัคร

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ(ด้านพลศึกษา) และตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านแม่บ้าน)

ประกาศรับสมัคร
รายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2556 ถึง 10 มกราคม 2556
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่

ประกาศจังหวัดนราธิวาส
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการใน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ(ด้านพลศึกษา) และตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านแม่บ้าน)

ดาวน์โหลด ประกาศจังหวัดนราธิวาส

ดาวน์โหลด รายชื่อ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด รายชื่อ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ(ด้านพลศึกษา)

ดาวน์โหลด รายชื่อ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านแม่บ้าน)

ประกาศจังหวัดนราธิวาส
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1(การสอบข้อเขียน)
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์)
ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

ดาวน์โหลด ประกาศจังหวัดนราธิวาส แผ่นที่ ๑ แผ่นที่ ๒

ดาวน์โหลด รายชื่อ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด รายชื่อ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ(ด้านพลศึกษา)

ดาวน์โหลด รายชื่อ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านแม่บ้าน)
แผ่นที่1 แผนที่2

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 นี้

ปรกาศจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการใน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ(ด้านพลศึกษา) และตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านแม่บ้าน)

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ

กรุณาใช้เบราว์เซอร์ google chrome ในการเปิดเว็บ

 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส
ศุนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
โทร.073-532049-50


 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส

299 ศูนย์ราชการ หมู่ืที่ 10 ตำบลลำภู

อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โทร. 073-532049-50 โทร.073-532050

Email : djop96@hotmail.com

Free Web Counter
Free Web Counter