ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
Phranakhon Sri Ayutthaya Vocational Training Center

 

นางสาวนันทนัช อุปริรัตน์
ผู้อำนวยการ

 

 

 

 

 

 

มูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน

 

 

ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิธรรมรักษ์

 

โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ

 

ศึกษาดูงาน

 

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
Free Web Counter
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

แนะแนวการศึกษา

 

 

วัยรุ่น วัยเรียน วัยรัก วัยลอง

 

 


ดู ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา ในแผนที่ขนาดใหญ่